Usluge

području kanalizacije

Mi smo građevinska tvrtka specijalizirana za radove u  niskogradnji, što dokazujemo brojnim uspješno završenim projektima na području izgradnje vodovoda, kanalizacije i vodovodnih i kanalizacijskih priključaka. Licencirani smo za obavljanje raznih građevinskih radova niskogradnje, te možemo biti i Vaš moderan i pouzdan partner za provođenje Vaših građevinskih projekata. Naši iskusan tehnički tim biti će Vam podrška kao podizvoditelju ili kao glavnom izvođaču radova.

Naše usluge:

 • inženjering
 • izgradnja
 • iskopi i zaštita građevinskih jama
 • stručni nadzor građenja
 • usluge sudskog vještaka za graditeljstvo i procjena nekretnina
 • najam građevinskih strojeva i specijalizirane opreme

Projekti u kojima sudjelujemo često su povezani sa izgradnjom javne komunlne infrastrukture, te i na taj način dokazujemo svoj profesionalni odnos prema radu na projektima od šireg značaja za zajednicu.

Inženjering

Osim izvođenjem, bavimo se i inženjeringom u građevinarstvu, kao i savjetovanjem u gradnji i stručnim nadzorom. Naš stručan i iskusan kadar ima višegodišnje iskustvo u izvođenju svih vrsta građevinskih radova iz područja niskogradnje i visokogradnje.

Izgradnja

Stručnjaci smo u građevinarstvu za izgradnju:

 • regulacijskih i zaštitinih vodnih građevina
 • komunalnih vodnih građevina:
  • građevina za javnu odvodnju – kanali za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda, mješoviti kanali za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, kolektori, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, lagune, ispusti u prijemnik i druge građevine pripadajuće ovim građevinama, uključujući sekundarnu mrežu
  • građevina za javnu vodoopskrbu – vodozahvati, vodospreme, crpne stanice, glavni dovodni cjevovodi , vodoopskrbna mreža
 • vodnih građevina za melioracije:
  • građevina za melioracijsku odvodnju
  • građevina za navodnjavanje

Iskopi i zaštita građvinskih jama

Jedini smo izvođač na području Međimurske županije koji izvodi zaštitu građevinske jame svojim čeličnim žmurjem (Larrsen – elementi duljine 6 metara).

Nudimo usluge iskopa u svim kategorijama tla, te prijevoz iskopanog materijala na određene lokacije.

Stručni nadzor građenja

Kroz naše usluge možemo ponuditi i stručni nadzor prema Zakonu o gradnj. Naši inženjeri pobrinuti će se da građenje bude u skladu sa građevinskom dozvolom,  Zakonom o gradnji i posebnim propisima , a kvaliteta i funkcionalnost u skladu sa standardima materijala i opreme koja se ugrađuje.

Usluge sudskog vještaka zu graditeljstvo i procjena nekretnina

Naš ovlašteni sudski vještak za graditeljstvo vrši procjene svih vrsta nekretnina.

Najam opreme i mehanizacije

Pored svih gore navedenih usluga, vršimo najam naše specijalizirane opreme koju posjedujemo kao što su: bageri, kompresori, agregati, drenažne pumpe, vibronabijači, vibroploče, vibrovaljci, oplate, žmurje…