Reference

Reference od 2013. - 2018. prema našem izboru:

 • 2018, Pribislavec: Izgradnja oborinske kanalizacije Pribislavec (Općina Pribislavec)
 • 2018, Dekanovec: Izgradnja oborinske kanalizacije, proširenje kolnika i nogostup Prvomajska ulica Dekanovec (Općina Dekanovec)
 • 2018, Cerje Nebojse: Tvornica opeke - Rekonstrukcija vanjskog uređenja s odvodnjom, zapadni dio (Ciglana Cerje Tužno d.o.o.)
 • 2018, Strahoninec: Rekonstrukcija vodovodne mreže u dijelu Ulice žrtava fašizma u Strahonincu (Međimurske vode d.o.o.)
 • 2018, Šenkovec-Mačkovec: Spojni vodoopskrbni cjevovod Šenkovec-Mačkovec (Međimurske vode d.o.o.)
 • 2015-2017, Štefanec: Izvođenje radova na izgradnji razdjelnog sustava odvodnje otpadnih voda naselja Štefanec (Međimurske vode d.o.o., Čakovec)
 • 2017, Čakovec: Izgradnja kanalizacijske mreže u Čakovcu, Martane, Ulica 3 (Međimurske vode d.o.o., Čakovec)
 • 2017, Hodošan: Rekonstrukcija vodovodne mreže u Hodošanu (Međimurske vode d.o.o., Čakovec)
 • 2017, Zagreb: Izgradnja temelja stupa u Blatu, Zagreb (Ericsson services d.o.o.)
 • 2017, Koprivnica: Izgradnja prometnica na dijelu Lenišće – zona B5 u Koprivnici (Koprivničke ceste d.o.o.)
 • 2017, Varaždin: Zgrada karitativne namjene u Varaždinu - vanjsko uređenje, postava opločnika i rubnjaka (Varaždinska biskupija)
 • 2015-2016, Nedelišće: Izvođenje radova na izgradnji razdjelnog sustava odvodnje otpadnih voda općine Nedelišće III. faza - podsustav Macinec - III a faza (Konzorcij nekoliko građevinskih tvrtki za niskogradnju) 
 • 2016, Međimurska županija: Izvođenje vodovodnih priključaka za domaćinstva (Međimurske vode d.o.o., Čakovec)
 • 2016, Strahoninec: Stručni nadzor nad izgradnjom objekta „Prometnica i staza u novootvorenoj ulici K. Zrinski u Strahonincu“ (Općina Strahoninec)
 • 2016, Čakovec: Sanacija sanitarne odvodnje poslovnog kompleksa Unimer i ugradnja separatora (Unimer d.o.o. Cakovec)
 • 2016, Čakovec: Zaštita građevinskih jama pobijanjem žmurja – građevinske usluge (Industrijska poduzeća)
 • 2016, Novo Selo na Dravi: Izgradnja trafostanice u Novom Selu na Dravi – pročistač (Edtmayer d.o.o. Savska Ves)
 • 2016, Lopatinec: Rekonstrukcija vodovodne mreže (Međimurske vode d.o.o. Čakovec)
 • 2016, Varaždinska županija: Zaštita građevinske jame preko rijeke Plitvice (Swietelsky d.o.o., Zagreb)
 • 2016, Draškovec: Podzemni kabelski vod za priključak hibridne plinske energane sa trafostanicom (AAT Geothermae d.o.o.)
 • 2016, Pribislavec, Belica: Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Pribislavec- Belica (Međimurske vode d.o.o. Čakovec)
 • 2015, Čakovec: Građevinske usluge (Industrijsko poduzeće, Totovec)
 • 2015, Čakovec: Sanacija kvara na vodovodnoj mreži (Industrijsko poduzeće, Čakovec)
 • 2015, Železna Gora: Izvođenje magistralnog voda u Železnoj Gori (Hidroing d.d., Varaždin)
 • 2015, Čakovec: Izvođenje kanalizacije u gospodarskoj zoni Istok Čakovec (Tegra d.o.o., Čakovec)
 • 2015, Novo Selo Rok: Rekonstrukcija vodovodne mreže i priključaka, Novo Selo Rok (Međimurske vode d.o.o., Čakovec)
 • 2015, Totovec: Odvodni sustav Totovec (Konzorcij nekoliko građevinskih tvrtki za niskogradnju, Čakovec)
 • 2014-2015, Slovenija: Kanalizacija naselja Obrež, Grabe i Središće ob Dravi (Komunalno podjetje Ormož)
 • 2014, Šenkovec: Rekonstrukcija sekundarne kanalizacije na priključcima (Općina Šenkovec, Šenkovec)
 • 2014, Novo Selo Rok: Sanacija oborinskih voda u Novom Selu Rok (Grad Čakovec, Čakovec)
 • 2014, Šenkovec: Obnova kućnih kanalskih priključaka (Eko Međimurje d.d., Šenkovec)
 • 2014, Šenkovec: Rekonstrukcija kanalizacijskog kolektora, Šenkovec (Međimurske vode d.o.o., Čakovec)
 • 2013, Obrež: Izgradnja kanalizacije u Obrežu (Komunalno podjetje Ormož d.o.o.)
 • 2013, Pribislavec: Izgradnja kanalizacije Pribislavec (Međimurske vode d.o.o., Čakovec)
 • 2013, Nedelišće: Odvodni sustav općine Nedelišće-odvodnja oborinskih voda, Pretetinec-Dunjkovec (Međimurske vode d.o.o., Čakovec)
 • 2013, Železna Gora: Izvođenje radova na izgradnji Vodospreme Železna Gora (Industrijsko poduzeće)
 • 2013, Međimurska županija: Izvođenje Precrpnih stanica na kanalizacijskim sustavima u naseljima Dunjkovec, Pretetinec, Prelog, Totovec, Ivanovec, Novo Selo Rok (Industrijsko poduzeće)
 • 2013, Prelog: Izvođenje radova na izgradnji Zdenca Z2 na vodocrpilištu Prelog (industrijsko poduzeće)

Daljnji popis referenci šaljemo na Vaš zahtjev!