Kontakt

Ured adresa

Radnička 1b, HR-40000 Savska Ves, Čakovec
+385 40 370 550
+385 40 370 551

 

Zaštita osobnih podataka
Informacije o obradi osobnih podataka korisnika usluga Međimurske hidrogradnje d.o.o.:
Međimurska hidrogradnja d.o.o. osobito se zalaže za zaštitu osobnih podataka i zaštitu privatnosti korisnika naših građevinskih usluga.
Podaci korisnika koje Međimurska hidrogradnja d.o.o. prikuplja i obrađuje su: ime, prezime, adresa prebivališta i adresa dostave računa, osobni identifikacijski broj, adresa elektroničke pošte, telefonski brojevi, potpis i drugi osobni podaci.
Navedene osobne podatke Međimurska hidrogradnja d.o.o prikuplja  i obrađuje radi sklapanja ugovora o izvođenju građevinskih radova i drugih usluga.
Pravni temelj prikupljanja i obrade osobnih podataka korisnika usluga Međimurske hidrogradnje d.o.o. su Ugovori o izvođenju građevinskih radova i drugih usluga, te svi relevantni zakonski i podzakonski propisi.
Osobne podatke korisnika, Međimurska hidrogradnja d.o.o. koriste u svrhe izrade ponuda, troškovnika,  ugovora, obračun usluga, izradu i dostavu računa, provođenje postupka prisilne naplate potraživanja i ostalih obveza iz djelatnosti Međimurske hidrogradnje d.o.o.
Nakon završetka obrade osobnih podataka korisnika, te isteka vremena čuvanja, podatke za koje neće postojati svrha i pravni temelj obrade, Međimurska hidrogradnja će trajno uništiti.
Podaci se neće dijeliti trećim osobama.
Podatke korisnika Međimurska hidrogradnja d.o.o otkrit će samo kada je to izričito propisano zakonom ili radi ostvarenja prava pred sudovima i drugim nadležnim javnopravnim tijelima.
Sve informacije vezane uz prikupljanje i obradu osobnih podataka korisnici usluga Međimurske hidrogradnje d.o.o., kao i prigovore  vezane uz prikupljanje i obradu osobnih podataka, mogu uputiti osobno ili  pisanim putem na adresu:
Međimurska hidrogradnja d.o.o. Savska Ves, Radnička 1b, 40 000 Čakovec – Voditelj obrade osobnih podataka, ili na adresu elektroničke pošte info@medjimurska-hidrogradnja.hr.
Ovi podaci bit će pravovremeno ažurirani nakon svake promjene vezane uz prikupljanje i obradu osobnih podataka.